Other

Notepad++ 7.8.6

Notepad++ 7.8.6 Notepad ++ adalah editor kod sumber bebas (dan pengganti Notepad), yang menyokong beberapa bahasa pengaturcaraan, berjalan di bawah persekitaran MS Windows. Projek ini, berdasarkan kepada komponen edit Scintilla …

Read More »