DMCA/COPYRIGHTS

Pirate4All adalah komuniti website untuk berkongsi ‘software trial’ bersama pengaktifan bagi tujuan pembelajaran sahaja. Kami tidak menyimpan sebarang kandungan hakcipta terpelihara dalam website kami. Semua post dibuat untuk tujuan pembelajaran sahaja dan sebarang hubungkait kandungan hanya disimpan dalam websites pihak ketiga. Oleh kerana kebebasan bersuara dibenarkan  dalam cara ini, kami tidak bertindak dengan sebarang pelanggaran hak cipta.

Jika didapati ada kandungan dilindungi hakcipta yang anda rasa patut dibuang, maka hubungi kami untuk membuangnya secepat mungkin. Kami juga tidak akan meminta anda untuk pengesahan maklumat.

 

Contact Us Here

< <