Pirate4All

Avatar
Life is short. Everything happens for a reason.

Waterfox 2020.04

Waterfox 2020.04 Waterfox – Adalah browser yang sama seperti Mozilla Firefox tetapi ianya dikhususkan kepada versi sistem 64bit sahaja. Sumber kodenya berasal dari Firefox yang telah diubahsuai untuk memberikan prestasi …

Read More »