Pirate4All

Avatar
Life is short. Everything happens for a reason.

Notepad++ 7.9.1

Notepad++ 7.9.1 Notepad ++ adalah editor kod sumber bebas (dan pengganti Notepad), yang menyokong beberapa bahasa pengaturcaraan, berjalan di bawah persekitaran MS Windows. Projek ini, berdasarkan kepada komponen edit Scintilla …

Read More »