TeraCopy Pro 3.4 Beta Full + Key

Full Version

BOX_TeraCopy

TeraCopy Pro 3.4 Beta Full Version

Apabila menyalin atau memindahkan sesuatu files, anda perlu menerima hakikat bahawa kadar pemindahan data oleh windows sangat perlahan terutamanya melibatkan pemindahan banyak files dan bersaiz besar dalam satu-satu masa.  TeraCopy Pro 3.4 Beta Full Version direka khusus untuk menyalin dan memindahkan files pada kelajuan semaksimum mungkin. Ia melangkau files buruk semasa proses penyalinan, dan kemudian memaparkan mereka pada akhir pemindahan itu supaya anda boleh lihat yang mana memerlukan perhatian. TeraCopy secara automatik boleh menyemak files yang disalin untuk errors dengan mengira nilai checksum CRC mereka. Ia juga menyediakan lebih banyak maklumat mengenai files disalin daripada rakan sejawatannya dari Windows. TeraCopy berintegrasi dengan menu right-click Windows Explorer dan boleh ditetapkan sebagai default copy handler. TeraCopy Pro 3.4 Beta Full Version.

Features:

 • Copy files faster
 • Pause and resume file transfer activities
 • Error recovery
 • Interactive file list
 • Shell integration
 • Full Unicode support
 • Copy/move to your favorite folders
 • Save reports as HTML and CSV files
 • Select files with the same extension/folder
 • Remove the selected files from the copy queue

Whats New:

 • ‘Ѕhоw nоtіfісаtіоn’ орtіоn.
 • Dеlеtе fіlеѕ uѕіng ѕеlесtоrѕ.
 • Fіlе lіѕt mоuѕе ѕсrоll fіх.
 • Dеlеtе fіlеѕ uѕіng ѕеlесtоrѕ.
 • Rеmеmbеr thе wіdth fоr bоth full аnd соmрасt vіеwѕ.
 • Веttеr рrоgrеѕѕ іndісаtіоn durіng fіlе dеlеtіоn аnd vеrіfісаtіоn.
 • Uрdаtе thе tоtаl ѕіzе whеn fіlеѕ аddеd durіng fіlе trаnѕfеr.
 • Орtіоn tо kеер trаnѕfеr hіѕtоrу реrmаnеntlу.
 • Ѕаvе аnd rеѕtоrе trаnѕfеr орtіоnѕ
 • Оthеr mіnоr bugfіхеѕ.

Supported OS:

 • Windows Vista/7/8/10

Screenshots:

How To Install:

1. Ekstrak files dan install program
2. Register guna key yang disediakan
3. Done.

 

 

 

Download Here:

⇒ [4.6MB] TeraCopy Pro 3.4 Beta Full | Mirror

ATTENTION!:Links download boleh ditukar ganti.  
ARCHIVE FILE: Tiada password diperlukan untuk mengekstrak files.  
DOWNLOAD GUIDE: Sekiranya bermasalah dalam mendownload, panduannya ada DISEDIAKAN
DOWNLOAD MANAGER: Gunakan IDM bagi mempercepatkan kelajuan download. 
DEAD LINKS/EXPIRED: Jika links yang disediakan expired atau mati, sila LAPORKAN segera. Sertakan juga nama software. Sila maklum bahawa links hanya akan diganti sekiranya kedua-dua links yang disediakan telah mati. 

Check Also

Adobe Photoshop 2024 v25.0.0.37 (x64) Preactivated

Adobe Photoshop 2024 v25.0.0.37 (x64) Full Version Adobe Photoshop, piawaian industri untuk pemprosesan dan pengeditan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

< <